Festivalový koncert "Dny soudobé hudby 2020"

Termín konání:

Kostel sv. Klimenta, Klimentská, Praha 1 | účinkují: Linda Sítková - varhany
a další

Program:

Jan Bernátek (1950):
Toccata